Profesjonalne usługi notarialne w Kartuzach

Notariusz Grażyna Kłonowska-Sztolcman oferuje kompleksowe usługi i porady notarialne.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne(w szczególności umowy zbycia nieruchomości: darowizna, sprzedaż, zamiana, umowa spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, pełnomocnictwo, umowy majątkowe małżeńskie, tzw. intercyza, a ponadto czynności obejmujące spadek: testament, przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, podział spadku)
 • sporządza akty poświadczania dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub przebywania w określonym miejscu
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczenia i inne dokumenty
 • sporządza inne czynności, wynikające z odrębnych przepisów

Opłaty notarialne

Taksa notarialna

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564).

Podatki

Do taksy, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), doliczany jest podatek VAT. Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn, które przekazuje organom podatkowym.

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera należne opłaty sądowe.

Kontakt z notariuszem

kancelarią notarialną można kontaktować się zarówno telefonicznie, jak i mailowo. Istnieje również możliwość skorzystania z formularza kontaktowego. Zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria przyjmuje interesantów w swojej siedzibie w Kartuzach.

Biuro notarialne oferuje swoje usługi i porady notarialne klientom z terenu woj. pomorskiego, a w szczególności powiatu kartuskiego.